Bilde av to menn som peker mot en PC-skjerm.

Regnskapsplikt: Hvem må føre regnskap?

Er du usikker på om din bedrift har bokføringsplikt eller regnskapsplikt? Her får du oversikt over hvem som er pliktig til å føre regnskap.

Bilde av Eirin Skiaker

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sist oppdatert: 07.06.2023
Innhold:

Uansett om du har et aksjeselskap eller enkeltpersonforetak, er det viktig å være klar over hvilke regler som gjelder for regnskapsføring.

Det er også greit å være klar over at dersom bedriften din har bokføringsplikt, vil du ikke nødvendigvis ha regnskapsplikt. Har du derimot regnskapsplikt, kan du være sikker på at bedriften også har bokføringsplikt.

Hva er regnskapsplikt?

Regnskapsplikt betyr at du er nødt til føre årsregnskap for virksomheten din. Årsregnskapet skal inneholde en oversikt over alle inntektene og utgiftene din bedrift har gjennom hele regnskapsåret. Denne består vanligvis av resultatregnskap, balanse, noter og eventuelt en oversikt over kontantstrøm i selskapet.

Større foretak er også pliktig til å utarbeide en årsberetning sammen med årsregnskapet. Årsberetningen vil si at styret og daglig leder må vise en oversikt over utviklingen i virksomheten, og forutsetningen for videre drift. Går derimot din bedrift under kategorien små bedrifter, trenger du ikke å tenke på dette.

Årsregnskapet skal sendes inn til Regnskapsregisteret, som er et av de offentlige registrene i Brønnøysundregistrene.

Bokføringsplikt vs. regnskapsplikt
Bokføringsplikt:
 • Alle med bokføringsplikt er nødt til å føre oversikt over virksomhetens inntekter og utgifter i et regnskapssystem.
Regnskapsplikt:
 • Alle med regnskapsplikt må utarbeide og sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret.
 • Årsregnskapet skal i det minste bestå av resultatregnskap, balanse og noter.

Hvem har regnskapsplikt?

Det er flere faktorer som avgjør om du har regnskapsplikt eller ikke. Både organisasjonsform og størrelse på bedriften er med på avgjøre om du må føre regnskap. Eksempelvis har alle aksjeselskap regnskapsplikt. Enkeltpersonforetak kan også ha regnskapsplikt dersom de har eiendeler verdt over 20 millioner, eller har ansatte som utgjør over 20 årsverk.

Borettslag og boligbyggelag er også blant de som har regnskapsplikt. For sameier med 21 eller flere seksjoner gjelder også regnskapsplikt, og det stilles i tillegg krav om godkjent revisor.

Disse har regnskapsplikt:
 • Alle aksjeselskap (AS) og allmennaksjeselskap (ASA)
 • Alle borettslag (BRL) og boligbyggelag (BBL)
 • Alle stiftelser
 • Alle statsforetak
 • Alle verdipapirfond
 • Alle partrederi
 • Ansvarlige selskap (ANS/DA) og andre deltakerlignende selskap som har:
  - over 5 millioner kroner i salgsinntekt,
  - antall ansatte som i gjennomsnitt er over 5 årsverk,
  - flere deltakere enn 5, eller
  - deltakere i form av juridiske personer med begrenset ansvar
 • Enkeltpersonforetak som har:
  - eiendeler med verdi over 20 millioner kroner,
  - antall ansatte som i gjennomsnitt er over 20 årsverk
 • Samvirkeforetak og økonomiske foreninger med over 2 millioner kroner i salgsinntekt
 • Andre foreninger som i løpet av året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner, eller antall ansatte som i gjennomsnitt er over 20 årsverk
 • Eierseksjonssameier med 21 eller flere seksjoner
 • Utenlandske foretak (NUF) som utøver eller deltar i næringsvirksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel, og som er skattepliktig til Norge etter norsk intern lovgivning
 • Revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere og andre virksomheter som er under tilsyn av Finanstilsynet
 • Andre som etter særskilt bestemmelse, eller i medhold av lov, har regnskapsplik

Kilde: Brønnøysundregistrene

Vis mer

Hva er bokføringsplikt?

Bokføringsplikt vil si at du er pliktig til å føre regnskap etter bokføringsloven og bokføringsforskriften.

Har du bokføringsplikt må du sørge for at alt av bedriftens inntekter og utgifter føres opp i et regnskapssystem. Dette regnskapsmaterialet skal som hovedregel lagres i 5 år.

Hvem har bokføringsplikt?

Selv om bedriften din ikke faller under kravene for regnskapsplikt, er det fortsatt mulighet for at du må føre regnskap. Bokføringsplikten gjelder nemlig for alle som har et aksjeselskap, men også dersom du har et enkeltmannsforetak og tjener over 50 000 i året.

Ansvarlig selskap (ANS/DA) har normalt bokføringsplikt, men kan også ha regnskapsplikt dersom selskapet for eksempel har mer enn 5 millioner kroner i salgsinntekt.

Disse har bokføringsplikt:
 • Alle som leverer næringsoppgave og/eller mva-melding til myndighetene
 • Alle som er regnskapspliktige etter regnskapsloven

Unntak fra bokføringsplikten:

 • Personlig næringsdrivende som er fritatt fra å levere næringsoppgave. Dette gjelder blant annet for de som har inntekter under 50 000 kroner og ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Kilde: Altinn

Hva skjer hvis man ikke fører regnskap?

Fører du ikke regnskapet når du er pliktig til det, eller om regnskapet har mangler, kan du bli straffet for dette. Slike regnskapsovertredelser kan straffes med bot eller fengsel etter lov om årsregnskap.

Derfor lønner det seg å være nøyaktig og etterrettelig i regnskapsføringen. Det kan også være vanskelig å finne igjen feil som er gjort tidligere hvis man ikke har en god oversikt fra start.

Få tilbud fra regnskapsførere nå!